THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH TRIẾT HỌC


02-03-2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA TRIẾT HỌC

Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Điện thoại: 02485876474; Email: k.triethoc@hnue.edu.vn

Wetsite: triethoc.hnue.edu.vn; Facebook: SV Khoa Triet học HNUE

1. Các khối xét tuyển đầu vào cử nhân triết học (Chuyên ngành Triết học Mác – Lênin): D01, D02, D03, C00, C03

2. Đào tạo liên thông từ: Cử nhân - Thạc sĩ - Tiến sĩ

Mỗi năm tuyển sinh 100 sinh viên, 100 thạc sĩ, 4 tiến sĩ.

3. Đội ngũ giảng viên Khoa Triết học gồm có: 06 PGS, TS; 07 TS, 04 NCS được đào tạo trong nước và nước ngoài.

4. Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu:

- Lịch sử triết học phương Đông; Lịch sử triết học phương Tây; Triết học Mác - Lênin; Đạo đức học;  Mỹ học; Văn hóa học; Tôn giáo học, Logic học; Triết học Kinh dịch và phong thủy; Triết lý kinh doanh; Triết học trong các lĩnh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa...): Triết học trong các khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh...); Triết học trong các khoa học xã hội nhân văn (Văn, Sử, Địa...).

5. Cơ hội học tập và việc làm sau khi tốt nghiệp

- Du học trao đổi sinh viên, hoặc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở các nước trên thế giới;

- Được học thêm bằng chính quy song song theo nhu cầu của người học (Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Giáo dục Tiểu học, Mầm non...), sau học kỳ I của năm thứ nhất, sinh viên có điểm học tập đạt mức trung bình trở lên.

- Giữ lại làm giảng viên tại trường (nếu tốt nghiệp loại xuất sắc và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng);

- Giảng viên tại các học viện, các trường Cao đẳng, Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;

- Giảng viên các trường khối ngành an ninh, công an, quân đội;

- Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu chuyên ngành triết học;

- Làm cán bộ tại các cơ quan Đảng, Đoàn, Ban Tuyên huấn, Ban Tôn giáo, các Tổ chức chính trị - xã hội từ xã, phường, huyện, tỉnh, Trung ương…

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Triết học

Hội thảo khoa học Khoa Triết học

Học viên cao học bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ trước Hội đồng 

Học viên cao học bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Sinh viên Khoa Triết học tham gia thi Nghiệp vụ sư phạm

Sinh viên năm cuối đi thực tế chuyên môn tại Kinh Đô Huế

TRƯỞNG KHOA 

 

PGS.TS HOÀNG THÚC LÂN

 

 

 

Post by: admin admin
02-03-2019