KHOA TRIẾT HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2 Nhà B - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 024-37547823 - Fax: 024-37547971

Email: k.triethoc@hnue.edu.vn

Website: http://triethoc.hnue.edu.vn/