TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BỘ MÔN


13-05-2020

 

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BỘ MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VÀ BỘ MÔN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

Ngày 13 tháng 05 năm 2020 tại Văn phòng Khoa triết học, được sự ủy quyền của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, TS Nguyễn Duy Nhiên, Trưởng Khoa triết học thay mặt toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa đã trao Quyết định Trưởng Bộ môn Triết học Mác - Lênin cho cô TS Nguyễn Thị Vân và Quyết định Trưởng Bộ môn Lịch sử Triết học cho cô TS Phạm Thị Quỳnh.

Thay mặt cho những người được bổ nhiệm, cô TS Nguyễn Thị Vân, bày tỏ sự xúc động cũng như chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng toàn thể cán bộ giảng viên trong Khoa triết học đã tin tưởng, tiếp tục giao trọng trách Trưởng bộ môn cho tôi nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Sau đây là một số hình ảnh buổi trao quyết định

TS Nguyễn Duy Nhiên, Trưởng Khoa triết học được thừa ủy quyền 

trao Quyết định Trưởng Bộ môn Triết học Mác - Lênin cho cô TS Nguyễn Thị Vân

... và trao Quyết định Trưởng Bộ môn Lịch sử Triết học cho cô TS Phạm Thị Quỳnh

Cô TS Nguyễn Thị Vân đại diện phát biểu cảm ơn 

Tin, ảnh: Hồ Công Đức - Bí thư LCĐ

 

Post by: admin admin
13-05-2020