HÌNH ẢNH VÀ BÀI THUYẾT MINH DỰ THI TUYÊN TRUYỀN TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH


07-05-2020

KHOA TRIẾT HỌC THAM DỰ CUỘC THI THIẾT KẾ ÁP PHÍCH TUYÊN TRUYỀN ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

NỘI DUNG

TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG CHỐNG DỊCH COVID 19 HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

 

 

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công!”

Áp phích tuyên truyền đoàn kết chống dịch covid 19 của sinh viên Khoa triết học

Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là một trong những vấn đề cơ bản và có ý nghĩa chiến lược. Người đã rất nhiều lần nhấn mạnh: đoàn kết làm ra sức mạnh, đoàn kết là then chốt của thành công. Hồ Chí Minh khẳng định, yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết là sức mạnh, là mạch nguồn của mọi thắng lợi, do đó, đại đoàn kết dân tộc phải được xác định là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải được quán triệt trong tất cả mọi lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương, chính sách tới những hoạt động thực tiễn.

Hồ Chủ tịch còn chỉ ra rằng, đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu của Đảng, mà còn là nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Bởi vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phải do quần chúng và vì quần chúng. Từ trong phong trào đấu tranh để tự giải phóng và xây dựng xã hội mới tốt đẹp, quần chúng nảy sinh nhu cầu đoàn kết và sự hợp tác. Đảng Cộng sản phải có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn quần chúng, chuyển những nhu cầu, những đòi hỏi khách quan, tự phát của quần chúng thành những đòi hỏi tự giác, thành hiện thực có tổ chức trong khối đại đoàn kết, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân và hạnh phúc cho con người.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã và đang chứng minh sức sống kì diệu của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Trung thành và kiên định đi theo ngọn cờ đại đoàn kết Hồ Chí Minh, nghiên cứu để kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đại đoàn kết của Người là một trong những nhân tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành công nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong tình hình thực tiễn hiện nay với sự bùng phát của dịch COVID-19, chúng ta càng thấy rõ những giá trị trong tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh. Trong cuộc chiến vô cùng cam go với những diễn biến khó lường của dịch bệnh mà Chính phủ Việt Nam ta đã ví “Chống dịch như chống giặc”, chúng ta thấy được một tinh thần đoàn kết bền chặt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn dân ta, từ việc Chính phủ quyết định đón kiều bào nước ngoài về nước, chăm sóc và chữa trị miễn phí cho người nhiễm bệnh, đến các y bác sĩ túc trực ngày đêm chăm sóc bệnh nhân, những người lính “ăn núi, ngủ rừng” để dành chỗ ở cho người phải cách ly, những sự giải cứu nông sản giúp người nông dân, hay hàng triệu tin nhắn ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của người dân trên khắp cả nước, v.v.. Tôi và các sinh viên khoa Triết học trường Đại học Sư phạm Hà Nội đều tin tưởng rằng, với tinh thần “đại đoàn kết”, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng thì toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chắc chắn sẽ tiến tới “đại thành công”, chiến thắng đại dịch trong thời gian sớm nhất, đem nhịp sống thường ngày trở lại mạnh mẽ và sôi động hơn.

Tin bài: Thanh Hà, Chủ tịch Hội sinh viên Khoa Triết học

Ảnh: Nguyễn Tuấn Dũng – Trưởng CLB truyền thông Khoa Triết học

Post by: admin admin
07-05-2020