THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN VÀO KHOA TRIẾT HỌC NĂM 2019


21-07-2019

THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN VÀO KHOA TRIẾT HỌC NĂM 2019

Điểm xét tuyển: 16 điểm

Cho tất cả các khối: C00 (Ngữ văn, Sử Địa), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), D01, D02, D03 (Toán, Văn,  Ngoại ngữ).

Phạm vi xét tuyển: TOÀN QUỐC

Chỉ tiêu: 100 sinh viên

Mọi tư vấn xin liên hệ: Thầy Đức: ĐT 0978622844

Hoặc cô Liên: ĐT: 0973658691

website: triethoc.hnue.edu.vn

hoặc Facebook: SV Khoa Triết học HNUE

Post by: admin admin
21-07-2019

Comments

Load more

Send