GIỚI THIỆU SÁCH HỎI ĐÁP TRIẾT HỌC


17-10-2018

 

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo cũng như đáp ứng nhu cầu của người học đại học, thạc sĩ và nghiên cứu sinh cho tất cả các ngành khoa học, Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ra mắt quyển sách Hỏi đáp Triết học do PGS.TS Hoàng Thúc Lân (chủ biên) cùng tập thể tác giả là giảng viên của Khoa thực hiện.

Cuốn sách được biên soạn dưới dạng hỏi và đáp, phản ánh những nội dung cơ bản của chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo. Thông qua quyển sách sẽ giúp cho người học biết cách trả lời những nội dung cơ bản đối với mỗi câu hỏi được đặt ra.

Quyển sách gồm ba phần: Phần 1. Lịch sử triết học, cung cấp cho người học những câu hỏi và đáp liên quan đến lịch sử triết học phương Đông và phương Tây. Phần 2. Triết học Mác – Lênin, cung cấp cho người học những câu hỏi và đáp liên quan đến chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Phần 3. Mối quan hệ giữa triết học với các khoa học, cung cấp cho người học những câu hỏi và đáp liên quan đến mối quan hệ giữa triết học với các khoa học tự nhiên. Ngoài ra, cuốn sách còn gợi mở, định hướng cho các bạn sinh viên, học viên cao học một số chủ đề viết tiểu luận môn triết học.

Khoa Triết học trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Tin, ảnh: Khoa Triết học

Post by: admin admin
17-10-2018