HỘI THẢO PHẬT GIÁO VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC


29-07-2019

HỘI THẢO

HOẠT ĐỘNG CỦA TÍN ĐỒ PHẬT TỬ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Ngày 28 tháng 7 năm 2019 tại Chùa Khai Nguyên, Sơn Tây, Hà Nội, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia "Hoạt động của tín đồ Phật tử với sự phát triển bền vững đất nước". Với sự tham gia của hàng nghìn Phật tử và hàng trăm nhà khoa học trong nước. Với tư cách là khách mời, Khoa Triết học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có nhiều nhà khoa học, nhiều nhà nghiên cứu như PGS.TS Hoàng Thúc Lân, trưởng Khoa Triết học; PGS.TS Nguyễn Thị Thọ, Phó trưởng Khoa Triết học; PGS.TS Trần Đăng Sinh; PGS.TS Nguyễn Thị Thường; TS Cao Thị Sính; TS Bùi Thị Thủy; ThS Nguyễn Thị Liên tham gia báo cáo và viết bài. Qua ngày Hội thảo này có thể khẳng định rằng, Phật giáo là một trong những đề tài triết học gắn liền với đời sống xã hội, có đóng góp to lớn cho quá trình phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước, góp phần giáo dục những giá trị, lối sống đạo đức, từ bi, hỉ xả... cho các thể hệ mai sau.

 

 

Post by: admin admin
29-07-2019

Comments

Load more

Send