BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ K27


11-10-2018

BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ K27

 

Thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ theo quy định của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Khoa triết học đã tổ chức buổi Bảo vệ Đề cương luận văn thạc sĩ triết học đúng thời gian quy định cho các học viên cao học K27 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tại Trường Đại học An Giang theo 02 đợt.

Đợt 01: từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 10 năm 2018 tại Trường Đại học An Giang.

Đợt 02: từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tham gia buổi bảo vệ đề cương gồm có: PGS.TS Hoàng Thúc Lân – Trường khoa Triết học, chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Thị Thọ - Phó trưởng khoa Triết học; PGS.TS Trần Đăng Sinh – Nguyên Trưởng khoa Triết học; PGS.TS Lê Văn Đoán – Nguyên Phó trưởng khoa Triết học và TS. Nguyễn Thị Vân – Trưởng Bộ môn Triết học Mác – Lênin; cùng toàn thể các bạn học viên K27 Khoa Triết học và giáo viên hướng dẫn khoa học.

Thông qua buổi bảo vệ đề cương, các nhà khoa học trong Hội đồng đã đóng góp một số ý kiến quý báu, giúp cho học viên hoàn thiện hơn nội dung nghiên cứu, cũng như nhìn nhận đầy đủ, chính xác các khía cạnh mà đề tài cần triển khai một cách hợp lý, đảm bảo tính khoa học.

Sau đây là một số hình ảnh của các buổi bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ.

Ảnh: Hội đồng chấm đề cương và học viên cao học triết học K27 tại địa điểm liên kết Trường Đại học An Giang

Ảnh: PGS.TS Hoàng Thúc Lân - Trưởng khoa Triết học, chủ tịch Hội đồng đang thống nhất cách thức buổi làm việc chấm đề cương luận văn thạc sĩ triết học K27 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tin, ảnh: Khoa Triết học

Post by: admin admin
11-10-2018