THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN TRIẾT HỌC


26-05-2019

Học viện Chính trị khu vực I tuyển dụng nhân sự năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí Giảng viên: 39 chỉ tiêu.

– Vị trí Chuyên viên: 05 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 10/05/2019 đến hết ngày 20/06/2019.

– Địa điểm: Ban Tổ chức – Cán bộ, Học viện Chính trị khu vực I. Số 15 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.

Thông tin chi tiết: truy cập web: 

https://hcma1.hcma.vn/tintuc/pages/thong-bao-chung.aspx?CateID=117&ItemID=24361

Post by: admin admin
26-05-2019