CUỘC THI KHỎE - KHÉO CHÀO XUÂN


08-03-2019

CUỘC THI KHỎE - KHEÓ CHÀO XUÂN MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Ngày 7 tháng 3 năm 2019, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên của trường tổ chức cuộc thi Khỏe - Khéo chào xuân mừng ngày Quốc tế phụ nữ. Tham gia cuộc thi gồm có 57 đội thi với 02 nội dung là thi cắm hoa và thi kéo co.

Hướng ứng cuộc thi nhằm tri ân người phụ nữ đã tảo tần sớm hôm đảm việc nước, giỏi việc nhà, Khoa Triết học đã cứ 02 đội thi cắm hoa và kéo co. Sau một buổi thi đấu đầy căng thắng với các kỹ thuật, chiến thuật khác nhau, Khoa Triết học đã đạt được 02 giải khuyến khích.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi thi kéo co và cắm hoa

Đội thi kéo co của Khoa Triết học thể hiện sức mạnh tập thể

Tác phẩm dự thi cắm hoa nghệ thuật của Khoa Triết học

Bạn Tạ Thị Thu Huyền sinh viên K65 đang thuyết minh tác phẩm nghệ thuật của mình

Tin, ảnh: Khoa Triết học

Post by: admin admin
08-03-2019