CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ


05-10-2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

 

- Khoa Triết học có đội ngũ cán bộ giảng viên có năng lực chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản tại các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước, có thể đảm đương tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu của khoa gồm có 18 cán bộ, trong đó có 5 Phó giáo sư (28%), tiến sỹ, 5 tiến sỹ (28%) và 5 nghiên cứu sinh (28%) và 3 thạc sỹ  (16%).

1. Ban Chủ nhiệm Khoa nhiệm kỳ 2020 - 2025

TS Nguyễn Duy Nhiên - Trưởng khoa Triết học

TS Cao Thị Sính - Phó Trưởng Khoa Triết học

 

2. Các Bộ môn của Khoa Triết học:

 

- Bộ môn Lịch sử triết học:

TS. Trần Thị Ngọc Anh - Trưởng bộ môn

(Ảnh)X

 

Bộ môn Lịch sử triết học hiện tại có 5 cán bộ giảng viên, trưởng Bộ môn là TS. Trần Thị Ngọc Anh (Anh). Bộ môn đảm đương nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu các phân môn thuộc về Lịch sử Triết học phương Đông (Triết học Trung Quốc, Triết học Ấn Độ), Lịch sử Triết học phương Tây (Triết học Hy Lạp - La Mã; Triết học Tây Âu trung cổ, phục hưng, cận đại; Triết học cổ điển Đức; Triết học phương Tây hiện đại; Các vấn đề của triết học đương đại).

Ảnh: Bộ môn Lịch sử Triết học

- Bộ môn Triết học Mác - Lênin

TS. Nguyễn Thị Vân - Trưởng bộ môn

 

Bộ môn Triết học Mác - Lênin hiện tại có 7 cán bộ giảng viên, trưởng bộ môn là TS. Nguyễn Thị Vân. Bộ môn đảm đương nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu về Triết học Mác - Lênin; các tác phẩm Kinh điểm của Mác - Ăngghen và Lênin; các chuyên đề chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Ảnh: Bộ môn Triết học Mác - Lênin 

 

- Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy triết học:

TS. Cao Thị Sính - Trưởng bộ môn

(Ảnh)

Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy triết học hiện tại có 4 cán bộ giảng viên, trưởng bộ môn là TS. Cao Thị Sính. Bộ môn đảm đương nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu về phương pháp giảng dạy lịch sử triết học, triết học Mác - Lênin, phương pháp kiểm tra đánh giá.

Ảnh: Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và Giảng dạy triết học

Tin, bài: Khoa Triết học

Post by: admin admin
05-10-2018