BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC K27


14-06-2019

Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 06 năm 2019, tại Phòng họp khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên triết học K27. Tham gia chấm luận văn cho các học viên cao học lần này bao gồm các nhà khoa học trong khoa và ngoài khoa theo đúng quy định của luật giáo dục đại học.

Thông qua các buổi bảo vệ luận văn của học viên các nhà khoa học đánh giá cao tinh thần học tập, nghiên cứu của học viên, các học viên đã vượt qua được khó khăn trong cuộc sống để hoàn thành luận văn đúng quy định và đạt chất lượng tương đối cao.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận văn

Học viên Nguyễn Thị Bích Hải bảo vệ luận văn trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

Hội đồng chấm luận văn của học viên Nguyễn Thị Bích Hải

Hội đồng tham gia chấm luận văn cho học viên Lương Thị Minh

Học viên Nguyễn Thị Kim cúc bảo vệ luận văn trước Hội đồng 

Tin bài: Khoa Triết học

Post by: admin admin
14-06-2019